DIETA

!! BEZLEPKOVOU DIETU JE NUTNÉ HLÁSIT !!

Jídlo v úpravě DIETA je označeno ZELENĚ.


DIETA týden 37.pdf

DIETA týden 38.pdf

 

 

DOPORUČUJEME

Doporučená jídla jsou označena žlutě.


DOPORUČUJEME týden 37.pdf

DOPORUČUJEME týden 38.pdf